"सूचना विचार र निष्पक्ष समाचार , रास्ट्र, रास्ट्रीयता र जनसरोकारका पक्षमा खवर रफ्तार "

भाइरस संक्रमणको पुष्टि

देशभर थप ४२ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि

देशभर थप ६३ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि

देशभरमा थप २ सय ७१ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि

देशभर थप ६ सय ५८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि

देशभर थप ९ सय १२ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि

सुदूरपश्चिममा थप ७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि

देशभरमा थप २० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि

देशभरमा थप १३ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि

देशभरमा थप १८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि

देशभर थप ४ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि